ЧЗВ

Често задавани въпроси

Начало / Често задавани въпроси

КОЛИ ПОД НАЕМ

Какви застраховки включва цената
В цената са включени всички необходими застраховки, за за страната и чужбина. Пълен автоасистанс 24/7 получавате само за територията на България, но по ваше желание можем да осигурим автоасистанс и извън страната.
Трябва ли да плащам нещо допълнително към договорената цена?
Не.
Може ли да се пътува в чужбина с вашите автомобили?
Да, с всички. Трябва само да ни уведомите 48 часа предварително. Да заплатите еднократна такса за пътуване в чужбина, да получите зелена карта и пълномощно за управление на автомобила извън територията на България. Внимание: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове.
Какво да направя при ПТП?
Свържете се с Пътна полиция и изискайте съответните документи (протокол от КАТ-Пътна полиция), които се представят в застрахователната компания. Уведомете Personal Car Assistance за настъпилата щета, като точно опишете събитието, (вашето състояние и състоянието на автомобила) за да се преценят следващите действия (лекарска помощ, автоасистанс, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други). Когато инцидента е без вина на водача (съгласно документ от КАТ) не се заплаща нищо с изключение на таксата за администаративни разходи при завеждане на щети. Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа. Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил и се заплаща такса за административни разходи за завеждане и отремонтиране на щета. При по-сериозни щети сумата може да достигне до размера на цялата отговорност упоменат в тарифата на Personal Car Assistance. При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране, ремонта на автомобила е изцяло за сметка на наемателя - не важи нито една от застраховките. Удържа се целия депозит и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети, като трябва да се покрие и целият ремонт по автомобила!
Защо се взима депозит, при условие, че автомобилите са застраховани?
Депозитът е задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар и може да откажете да го заредите преди връщането. Също така е възможно по телефона да удължите договора с 1-2 или повече дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем. Депозитът се ползва за нанесени щети, които не са обект на застрахователно събитие. Например: изгаряне с цигара на седалката, нарушения във вътрешния интериор на автомобила, щети по гуми, джанти, тасове или долната част на автомобила вследствие на некомпетентно шофиране!
Кой може да наеме кола в България и какви са нашите изискванията?
Всеки клиент, който има навършени 25 години и шофьорски стаж минимум 2 години, може да се възползва от нашите услуги.
Какво е необходимо при сключване на договор за наем на автомобил?
Трябва да представите лична карта или паспорт, валидна шофьорска книжка и контролен талон.
За какъв период от време мога да наема автомобила?
Минималният срок за наемане на автомобила е 24 часа, като ползвате ценови отстъпки при по-дълъг период на наема.
Как и кога трябва да заплатя наема и депозита на автомобила?
Депозита и пълната цена по договора се заплащат предварително - в брой, по банков път или с кредитна/дебитна карта.
Какво включва цената на автомобила под наем?
Цената включва неограничен пробег, гражданска отговорност, застраховка, автокаско.
Какво НЕ включва цената на автомобила под наем?
Горивото, щети по вътрешната част на автомобила, щети по гумите, липсващи детайли от автомобила, пътни глоби, актове и други санкции при нарушаване на закона за движение по пътищата.
От къде мога да наема кола, от къде да я получа и от къде да я върна?
Автомобил под наем можете да наемете и върнете в офиса на Personal Car Assistance. Можем да Ви доставим или приемем автомобил на посочен от вас адрес.
Какво да правя ако колата под наем която ползвам се повреди?
Необходимо е да се обадите на телефонните номера записани в договора за контакт с нас.
Мога ли да отстъпя колата под наем на друг шофьор?
Нямате право да преотстъпвате автомобила на друг шофьор, освен ако той не е вписан в договора под наем като втори такъв.
В кои случаи не се възстановява депозита?
Депозита не се възстановява, когато: нямате протокол от КАТ за ПТП, при щети по автомобила които не са описани в приемо-предавателния протокол към договора за наем, когато връщате автомобила с по-малко гориво, когато има щети вътре по автомобила или го връщате след договореният срок.

ТРАНСФЕРИ

Какъв тип превозни средства се използват за трансферите?
В зависимост от вида на трансфера, се използват автомобили, микробуси и автобуси.
Какво е "ВИП трансфер"?
VIP трансфер е транспорт при който пътника няма нужда да споделят автомобила с друг. Шофьор ще Ви очаква и ще Ви транспортира до адреса, който сте посочили. Всички допълнителни услуги, са посочени в потвърждението което получавате при поръчване на услугата.
Цените на човек или на превозно средство са?
Посочените цени са за превозно средство с указан брой пътници.
Какво ще стане, ако полетът ми закъснее?
Следим информацията за полета Ви така, че ще бъдем информирани, ако полетът има закъснение. Независимо от него, ще има шофьор за Вас на летището.
Има ли допълнителна такса, ако полетът ми закъснее?
Не! Предложената цена е цената, която плащате, няма скрити разходи за багаж, пътни такси или гориво!
Как да намеря шофьора?
Нашият шофьор ще Ви посрещне на посоченото от Вас място. В случай, че не можете да го видите, свържете се с нас и ще Ви съдействаме веднага.
Какви видове трансфери предлагате?
Ние пътуваме до градове и курорти както в България, така и зад граница, ако избраната от Вас дестинация не фигурира в нашата таблица, моля свържете се с нас или ни изпратете запитване.
Как и кога мога да направя резервация за трансфер?
Направете резервация онлайн като използвате формата в сайта. Веднага след като имате информация за полетите или хотелско настаняване. Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас или ни изпратете запитване.

АВТОКАСКО

Искам да сключа застраховка "Каско на МПС". Какви са изискванията към автомобила?
Автомобилът трябва да има български регистрационни номера (в определени случаи се допуска застраховане на автомобили с чужди номера). За Клауза "А" "Пълно каско" (с покритие на кражба и грабеж на цяло МПС) е необходимо да има алармена система. За някои марки и модели се изисква и GPS устройство.
Важи ли застраховка "Каско на МПС" за чужбина?
Всички полици, издадени след 01.11.2007г. имат териториална валидност в ЕС, Хърватия, Сърбия, Македония, Швейцария и Турция при условията на "Пълно каско" клауза "А", без заплащане на допълнителна премия.
Къде се правят огледи на автомобила?
Първоначални огледи за сключване на застраховка "Каско на МПС" се правят в агенцията, която сключва полицата. При щета, огледът се извършва: за София в Централно управление, а за страната - в регионалните офиси на "Ликвидация" или в агенцията, където е сключена полицата.
Мога ли да заведа настъпила щета на автомобил, който не е регистриран на мое име?
Завеждането на щета се извършва от водача, вписан в протокола за ПТП, а обезщетението се изплаща единствено на собственика или надлежно упълномощен от него представител. В случай, че автомобилът е закупен на лизинг, за изплащане на обезщетение е необходимо да имате пълномощно.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Трябва ли да имам гражданска отговорност ако не карам колата си?
Независимо от това, че периодично или сезонно не ползвате превозното средство сте длъжен да поддържате валидна полица по гражданска отговорност. За да отпадне задължението да имате сключена гражданска отговорност, автомобилът трябва да е свален от отчет в КАТ.
Трябва ли ми гражданска отговорност ако колата не е в движение?
Ако превозното средство е в неизправно техническо състояние, което не позволява то да бъде използвано, задължението за валидна гражданска отговорност не отпада. Повреда или продължителен ремонт не са основание за несключване или за прекратяване на действаща полица. Задължението да поддържате валидни документи по гражданска отговорност може да бъде прекратено само с дерегистрация на превозното средство.
Може ли да прехвърля гражданската отговорност на друга кола?
Договорът за застраховка гражданска отговорност не може да бъде "прехвърлен" към друг автомобил. Като това правило остава в сила дори и при промяна на собствеността върху превозното средство.
След изтичане на гражданската отговорност има ли гратисен период?
Полицата е валидна до точната дата (година, ден, месец, час и минута), която е посочена в договора. Нямате гратисен период след изтичането й. Гратисен период (до 15 дни) имате само при просрочване на поредна вноска, (при договорено разсрочено плащане на премията). След това подлежите на санкция за управление на МПС без валидна гражданска отговорност.
Какво е необходимо да се направи при загубване на стикера и/или картончето по валидна застраховка "Гражданска отговорност"?
Необходимо е да се представи полицата в най-близката застрахователна агенция. При издаване на нов стикер и/или картонче за Гражданска отговорност се заплаща 1,40 лв.

ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Какви са необходимите документи за ГТП?
Според Чл.30.(1) от НАРЕДБА № Н-32 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (В сила от 01.01.2012 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.) При Годишния Технически Преглед на ППС се представят следните документи: 1. Голям и малък талон на автомобила. 2. Валидна застраховка 'Гражданска отговорност'. 3. Документ за платен данък върху превозните средства. 4.Лична карта или шофьорска книжка на лицето представящо автомобила за преглед. 5. Заверен паспорт на газовата уредба (за автомобили с газови уредби).
Задължително ли трябва да предоставим документ за платен данък на автомобила?
От 01.06.2013г. официално влиза в сила задължителното представяне на валиден документ за платен данък на автомобила, за да може същия да се яви на Годишен Технически Преглед.
За какви рискове е най-разумно да си направя застраховка?
За всеки клиент това е индивидуално.
Ще получа ли отстъпки и при какви случаи?
Дa, при сключени и други застраховки в компанията, при подновяване без щети, при еднократно плащане и др.

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

Как да определя за колко пари да застраховам имуществото си и колко ще получа при обезщетение?
Застрахователната сума е по договореност между клиента и застрахователя. Тя не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на имуществото.
Трябва ли някой да направи оглед на имуществото, което ще се застрахова?
За установяване на действителната стойност на имуществото застрахователят има право да извърши предварителен оглед на същото.

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Правите ли Медицински застраховки за пътуване в чужбина?
Да, в зависимост от срока на пътуване и избрания от Вас лимит на отговорност (застрахователна сума).

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

Нужна ли ми е застраховка Живот?
Застраховките Живот са надеждно средство за спестяване (инвестиране) на средства и защита на доходите срещу непредвидени обстоятелства.
Кога имате право да получите застрахователно плащане по застраховка Живот?
Застрахователната сума се изплаща при настъпване на някой от покритите рискове. По желание на лицето и в зависимост от условията на животозастрахователния продукт допълнително покрити рискове могат да бъдат: - Смърт вследствие на злополука; - Трайна нетрудоспособност вследствие на злополука; - Невъзможност за плащане на премии при трайна нетрудоспособност; - Настъпване на тежко заболяване; - Хирургическо лечение; - Болничен престой.